GDPR

Integritetspolicy

Grundläggande principer

Bohena AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information

Bohena AB erbjuder dig möjlighet att via vår webbplats beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av material. I samband med detta samlar bolaget in personuppgifter. Vi får också information om affärstransaktionen och, om du väljer att betala med kreditkort, om din betalning.

Cookies

Vi använder inte cookies på våra webplatser


Google Analytics

Detta är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google så att vi kan känna igen återkommande besökare till webbplatsen. Genom att matcha en anonym, slumpmässigt genererad identifierare kan vi registrera information om hur du kom till webbplatsen, vilka sidor du besöker, alternativ som du väljer och hur du navigerar på webbplatsen. Genom att övervaka denna information kan vi göra förbättringar på våra webbplatser. Google förbehåller sig också rätten till de insamlade uppgifterna.

Säkerhet

Bohena AB skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas.

Användning av informationen

Bohena AB använder insamlade uppgifter för fakturering, information och leverans av produkter. Bohena AB använder även den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig en bättre service. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss en så kallad direktreklamspärr som förhindrar att Dina uppgifter används för direkt marknadsföring. Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av bolaget samt av leverantörer för att kunna fullgöra en affärstransaktion.

Bohena AB kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst. Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.

Rättelse och insyn

Bohena AB strävar efter att den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss under någon av följande adresser:

Tel: 0702612127
Postadress: Bohena AB, Marsvägen 6, 177 61 Järfälla
E-postadress: info@bohena.se

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.

Policy för behandling av personuppgifter

Genom en beställning av produkter registreras beställaren som kund hos Bohena AB. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som kunden själv har lämnat och information om beställning. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsföring av Bohena AB´s varor och tjänster, profilering (dvs. en analys av kunden för att kommunicera med kunden på bästa sätt). Det finns ingen möjlighet att vara kund hos Bohena AB om man inte godtar denna behandling av personuppgifter.

Bohena AB vill gärna använda e-post i kommunikation med kunder. Genom att kunden har fyllt i kontakt- eller beställningsformuläret om att kunden vill ha information om Bohena AB´s produkter via e-post har kunden samtyckt till att personuppgifter används även för detta ändamål.

Kundens uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid bolagets kommunikation med kunden. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som kundens personuppgifter samlats in för.

Bohena AB kommer att behålla kundens uppgifter så länge kunden är kund hos företaget, samt i ytterligare 60 månader för ovanstående syften. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer kundens personuppgifter att raderas.

Behandlingen av kundens personuppgifter i Bohena AB´s kunddatabas sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder bolaget kundens uppgifter exempelvis för att anpassa bolagets kommunikation till kunden baserat på kundens köp.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Bohena AB. Kunden har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om kunden i bolaget. Om kunden anser att en uppgift är felaktig eller missvisande bör kunden höra av sig på en gång. Kontaktinformation finner kunden nedan.

Tel: 0702612127
Postadress: Bohena AB, Marsvägen 6, 177 61 Järfälla
E-postadress: info@bohena.se

Om kunden inte vill att kundens uppgifter ska användas för marknadsföring eller profilering i marknadsföringssyfte, vänligen kontakta personuppgiftsansvarig via e-post på info@bohena.se

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. För en fullständig genomgång av hur bolaget behandlar kundens personuppgifter se Integritetspolicy ovan.